Advanced IP Scanner

Pouzdan i besplatan mrežni skener za analizu LAN. Program prikazuje sve uređaje na mreži, daje vam pristup za deljene datoteke, pruža daljinski pristup za računar (preko RDP i Radmin) i daje mogućnost daljinskog isključivanja računara. Jednostavan za upotrebu i radi čak i bez instalacije. To treba da bude prvi izbor svakog administratora mreže.

Glavne funkcije

Jednostavan pristup za podeljene mrežne resurse

Daljinska kontrola preko RDP i Radmin

Detekcija MAC adrese

Daljinsko uključivanje/isključivanje računara

Izvozi rezultate skeniranja u CSV

Instalacija nije potrebna

Besplatno preuzimanje
Kompatibilno sa Windows 10
Preuzmite besplatno Radmin VPN i povežite računare iz zaštitnih zidova
Copyright © 1999-2021 Famatech Corp. Sva prava zadržana.

Select language:

English Български език Česky Dansk Deutsch Ελληνικά Español Eesti Français Hrvatski Hungarian Bahasa Indonesia Italiano Latviešu Lietuvių kalba Nederlands Norsk Polski Português Română Русский Slovenčina Slovenščina Srpski Svenska Suomi Türkçe Tiếng Việt Українська 简体中文 繁體中文 한국어 ภาษาไทย العربية فارسی עברית