Advanced IP Scanner

Trình quét mạng miễn phí và tin cậy nhằm phân tích mạng LAN. Chương trình hiển thị tất cả các thiết bị mạng, cho phép bạn truy cập các thư mục chia sẻ, cung cấp khả năng điều khiển máy tính từ xa (thông qua RDP và Radmin) và thậm chí có thể tắt máy tính từ xa. Chương trình dễ sử dụng và có thể chạy ở dạng phiên bản cơ động. Chương trình là lựa chọn đầu tiên cho mọi quản trị viên mạng.

Tính năng chính

Truy cập dễ dàng các tài nguyên chia sẻ trên mạng

Điều khiển từ xa thông qua RDP
Radmin

Phát hiện địa chỉ MAC

Bật/tắt máy tính
từ xa

Xuất kết quả quét ra CSV

Không cần cài đặt

Tải xuống miễn phí
Tương thích với Windows 10
Tải xuống phần mềm Radmin VPN miễn phí và kết nối máy tính phía sau tường lửa
Copyright © 1999-2021 Famatech Corp. Bảo lưu toàn quyền.

Select language:

English Български език Česky Dansk Deutsch Ελληνικά Español Eesti Français Hrvatski Hungarian Bahasa Indonesia Italiano Latviešu Lietuvių kalba Nederlands Norsk Polski Português Română Русский Slovenčina Slovenščina Srpski Svenska Suomi Türkçe Tiếng Việt Українська 简体中文 繁體中文 한국어 ภาษาไทย العربية فارسی עברית