ระบบสแกนเครือข่ายที่ฟรี

ดาวน์โหลดฟรี


Advanced IP Scanner

Advanced IP Scanner

ระบบสแกนเครือข่ายที่ฟรีและรวดเร็วทำให้คุณเรียกดูข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ระบบเครือข่ายได้อย่างรวดเร็วและเข้าถึงทรัพยากรที่หลากหลายเหล่านั้นได้ เช่น แฟ้มแบ่งปัน, HTTP, HTTPS, FTP, RDP และ Radmin ไม่จำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรมและมีอินเตอร์เฟซที่ง่ายและเป็นมิตรกับผู้ใช้ Advanced IP Scanner ได้รับการใช้งานอย่างกว้างขวางจากผู้ดูแลระบบและผู้ใช้งานที่บ้านสำหรับการจัดการและการเฝ้าดูเครือข่าย.

Özellikler

สแกนเครือข่ายอย่างรวดเร็ว

เข้าถึงจากระยะไกล

ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ระบบเครือข่าย

เปิดเครื่องผ่านแลน (Wake-On-LAN)
และปิดเครื่องจากระยะไกล

เข้าถึงทรัพยากรที่พบได้ง่าย

ไม่จำเป็นต้องติดตั้ง

Copyright © 1999-2015 Famatech.
สงวนลิขสิทธิ์