ระบบสแกนเครือข่ายที่ฟรี

ดาวน์โหลดฟรี


Advanced IP Scanner

ระบบสแกนเครือข่ายที่ฟรีและไว้วางใจได้สำหรับการวิเคราะห์ระบบ LAN โปรแกรมจะสแกนอุปกรณ์ระบบเครือข่ายทั้งหมด ให้คุณสามารถเข้าถึงโฟลเดอร์แบ่งปันและเซิร์ฟเวอร์ FTP ให้การควบคุมคอมพิวเตอร์จากระยะไกล (ผ่าน RDP และ Radmin) และยังสามารถแม้แต่ปิดคอมพิวเตอร์ได้จากระยะไกลด้วย ใช้งานง่ายและงานในรูปแบบระบบเคลื่อนที่ เป็นทางเลือกอันดับแรกสำหรับผู้ดูแลระบบเครือข่าย

คุณสมบัติเด่น

ส่งออกเป็น CSV

เข้าถึงจากระยะไกล

การตรวจจับที่อยู่ MAC

เปิดเครื่องผ่านแลน (Wake-On-LAN)
และปิดเครื่องจากระยะไกล

เข้าถึงทรัพยากรที่พบได้ง่าย

ไม่จำเป็นต้องติดตั้ง

มีข้อผิดพลาดของการสะกดคำหรือไม่ ให้เลือกและกดปุ่ม ctrl + enter
Copyright © 1999-2016 Famatech.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อผิดพลาดของการสะกดคำ

นำเสนอแนวทางแก้ไข *